ค้นหาข้อมูลโรงพยาบาล
Search
 
BACK กรุงเทพฯ - ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้
 
ข้อมูลติดต่อโรงพยาบาล
 
โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ในพื้นที่(ภาคกลาง)
ที่อยู่ 403 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
Tel: 034-642102-3    
PREVIOUS NEXT
คลิกดูข้อมูลโรงพยาบาล
โรงพยาบาล ธนกาญจน์ 
โรงพยาบาล สถานพระบารมี 
โรงพยาบาล เจ้าคุณไพบูลย์ 
โรงพยาบาล สรรคบุรี 
โรงพยาบาล กำแพงแสน 
โรงพยาบาล กุยบุรี 
โรงพยาบาล บางปะอิน 
โรงพยาบาล สถานีอนามัยผักไห่ 
โรงพยาบาล เขาย้อย 
โรงพยาบาล สถานีอนามัยดอนคลัง 
โรงพยาบาล สถานีอนามัยบัวงาม 
โรงพยาบาล สถานีอนามัยพุน้ำร้อน 
โรงพยาบาล สถานีอนามัยหนองสองห้อง 
โรงพยาบาล สถานีอนามัยแพงพวย 
โรงพยาบาล เอกชัย 
โรงพยาบาล หนองหญ้าไซ 
โรงพยาบาล สถานีอนามัยเหมืองใหม่ บ้านวัดบางวันทอง 
โรงพยาบาล กรุงเทพ 
โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์ 
โรงพยาบาล เกษมราษฏร์ประชาชื่น 
โรงพยาบาล ประชาธิปัตย์ 
โรงพยาบาล สถานพระบารมี 
โรงพยาบาล ปราณบุรี 
โรงพยาบาล ดำเนินสะดวก 
โรงพยาบาล สถานีอนามัยบ้านสิงห์ 
โรงพยาบาล สถานีอนามัยห้วยไผ่ 
โรงพยาบาล วิหารแดง 
โรงพยาบาล สถานีอนามัยสวนหลวง บ้านปากคลองชุมปุก 
โรงพยาบาล กรุงเทพ 
โรงพยาบาล ศิครินทร์