ค้นหาข้อมูลโรงพยาบาล
Search
 
BACK กรุงเทพฯ - ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้
 
ข้อมูลติดต่อโรงพยาบาล
 
โรงพยาบาลมะการักษ์ ในพื้นที่(ภาคกลาง)
ที่อยู่ 47/12 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่ามะกา ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
Tel: 034-542965    
PREVIOUS NEXT
คลิกดูข้อมูลโรงพยาบาล
โรงพยาบาล สมเด็จพระปิยะมหาราช 
โรงพยาบาล เจ้าคุณไพบูลย์ 
โรงพยาบาล รวมแพทย์ ชัยนาท 
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
โรงพยาบาล ศาลายา 
โรงพยาบาล ปราณบุรี 
โรงพยาบาล มหาราช 
โรงพยาบาล สมเด็จพระสังฆราช(นครหลวง) 
โรงพยาบาล บ้านโป่ง 
โรงพยาบาล สถานีอนามัยดำเนิินสะดวก 
โรงพยาบาล สถานีอนามัยบ้านคา 
โรงพยาบาล สถานีอนามัยวัดแก้ว 
โรงพยาบาล สถานีอนามัยหาดสำราญ 
โรงพยาบาล ชัยบาดาล 
โรงพยาบาล วังม่วง 
โรงพยาบาล สามโก้ 
โรงพยาบาล กรุงเทพ 
โรงพยาบาล พญาไท 2 
โรงพยาบาล หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ 
โรงพยาบาล คลองหลวง 
โรงพยาบาล ทองผาภูมิ 
โรงพยาบาล ห้วยพลู 
โรงพยาบาล ชะอำ 
โรงพยาบาล สถานีอนามัยนางแก้ว 
โรงพยาบาล สถานีอนามัยหนองม่วง 
โรงพยาบาล กระทุ่มแบน 
โรงพยาบาล ไชโย 
โรงพยาบาล กรุงเทพ 
โรงพยาบาล วิภาราม 
โรงพยาบาล นวนคร