ค้นหาข้อมูลโรงพยาบาล
Search
 
BACK กรุงเทพฯ - ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้
 
ข้อมูลติดต่อโรงพยาบาล
 
โรงพยาบาลกาญจนบุรีเมโมเรียล ในพื้นที่(ภาคกลาง)
ที่อยู่ 111 ม.5 ซ.- ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
Tel: 034624191 ต่อ 1002    
PREVIOUS NEXT
คลิกดูข้อมูลโรงพยาบาล
โรงพยาบาล ท่าเรือ 
โรงพยาบาล ศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ 
โรงพยาบาล ห้วยกระเจา 
โรงพยาบาล วัดสิงห์ 
โรงพยาบาล กรุงเทพสนามจันทร์ 
โรงพยาบาล เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) 
โรงพยาบาล บางปะหัน 
โรงพยาบาล สถานีอนามัยบ้านแค 
โรงพยาบาล หนองหญ้าปล้อง 
โรงพยาบาล สถานีอนามัยดอนกระเบื้อง 
โรงพยาบาล สถานีอนามัยน้ำพุ 
โรงพยาบาล สถานีอนามัยพิกุลทอง 
โรงพยาบาล สถานีอนามัยหนองสลิด 
โรงพยาบาล สถานีอนามัยแก้มอ้น 
โรงพยาบาล เจษฎาเวชการ 
โรงพยาบาล สามชุก 
โรงพยาบาล สถานีอนามัยเหมืองใหม่ บ้านคลองเหมืองใหม่ 
โรงพยาบาล กรุงเทพ 
โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์ 
โรงพยาบาล เกษมราษฏร์ประชาชื่น 
โรงพยาบาล ประชาธิปัตย์ 
โรงพยาบาล สถานพระบารมี 
โรงพยาบาล ปราณบุรี 
โรงพยาบาล ดำเนินสะดวก 
โรงพยาบาล สถานีอนามัยบ้านสิงห์ 
โรงพยาบาล สถานีอนามัยห้วยไผ่ 
โรงพยาบาล วิหารแดง 
โรงพยาบาล สถานีอนามัยสวนหลวง บ้านปากคลองชุมปุก 
โรงพยาบาล กรุงเทพ 
โรงพยาบาล ศิครินทร์