ข้อมูลติดต่อโรงพยาบาล
Search
 
กรุงเทพฯ - ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้
ข้อมูลติดต่อโรงพยาบาล
 
รายชื่อโรงพยาบาล ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ
โรงพยาบาล บางปะกอก2 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาล บางปะกอก8 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาล บางมด จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาล บางมด 3 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาล บางโพ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาล บางไผ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาล บี.แคร์.เมดิคอลเซ็นเตอร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาล บ้านใหม่โพลีคลีนิค จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาล ประชาพัฒน์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาล ปิยะเวท จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาล พญาไท 1 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาล พญาไท 2 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาล พญาไท 3 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาล พระราม 2 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาล พระราม 9 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาล ภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาล มงกุฏวัฒนะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาล มิชชั่น เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาล มเหสักข์ บางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาล ยันฮี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาล รัชดา-ท่าพระ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาล ราชพิพัฒน์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร