รวมคอร์ดกีต้าร์และคอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด DB

Guitar Ukulele
All C Db D Eb E F Gb G Ab A Bb B
Dbmajor
Dbmajor
Dbminor
Dbminor
Dbdim
Dbdim
Dbdim7
Dbdim7
Dbsus2
Dbsus2
Dbsus4
Dbsus4
Db7sus4
Db7sus4
Dbalt
Dbalt
Dbaug
Dbaug
Db6
Db6
Db69
Db69
Db7
Db7
Db7b5
Db7b5
Dbaug7
Dbaug7
Db9
Db9
Db9b5
Db9b5
Dbaug9
Dbaug9
Db7b9
Db7b9
Db7b9#5
Db7b9#5
Db7#9
Db7#9
Db11
Db11
Db9#11
Db9#11
Db13
Db13
Db13b9
Db13b9
Db13b5b9
Db13b5b9
Dbb13b9
Dbb13b9
Dbb13#9
Dbb13#9
Dbmaj7
Dbmaj7
Dbmaj7b5
Dbmaj7b5
Dbmaj7#5
Dbmaj7#5
Dbmaj9
Dbmaj9
Dbmaj11
Dbmaj11
Dbmaj13
Dbmaj13
Dbm6
Dbm6
Dbm7
Dbm7
Dbm7b5
Dbm7b5
Dbm9
Dbm9
Dbm69
Dbm69
Dbm9b5
Dbm9b5
Dbm11
Dbm11
Dbmmaj7
Dbmmaj7
Dbmmaj7b5
Dbmmaj7b5
Dbmmaj9
Dbmmaj9
Dbmmaj11
Dbmmaj11
Dbadd9
Dbadd9
Dbmadd9
Dbmadd9