รวมคอร์ดกีต้าร์และคอร์ดอูคูเลเล่

Guitar Ukulele
All C Db D Eb E F Gb G Ab A Bb B
Amajor
Amajor
Aminor
Aminor
Adim
Adim
Adim7
Adim7
Asus2
Asus2
Asus4
Asus4
A7sus4
A7sus4
Aalt
Aalt
Aaug
Aaug
A6
A6
A69
A69
A7
A7
A7b5
A7b5
Aaug7
Aaug7
A9
A9
A9b5
A9b5
Aaug9
Aaug9
A7b9
A7b9
A7b9#5
A7b9#5
A7#9
A7#9
A11
A11
A9#11
A9#11
A13
A13
A13b9
A13b9
A13b5b9
A13b5b9
Ab13b9
Ab13b9
Ab13#9
Ab13#9
Amaj7
Amaj7
Amaj7b5
Amaj7b5
Amaj7#5
Amaj7#5
Amaj9
Amaj9
Amaj11
Amaj11
Amaj13
Amaj13
Am6
Am6
Am7
Am7
Am7b5
Am7b5
Am9
Am9
Am69
Am69
Am9b5
Am9b5
Am11
Am11
Ammaj7
Ammaj7
Ammaj7b5
Ammaj7b5
Ammaj9
Ammaj9
Ammaj11
Ammaj11
Aadd9
Aadd9
Amadd9
Amadd9
Abmajor
Abmajor
Abminor
Abminor
Abdim
Abdim
Abdim7
Abdim7
Absus2
Absus2
Absus4
Absus4
Ab7sus4
Ab7sus4
Abalt
Abalt
Abaug
Abaug
Ab6
Ab6
Ab69
Ab69
Ab7
Ab7
Ab7b5
Ab7b5
Abaug7
Abaug7
Ab9
Ab9
Ab9b5
Ab9b5
Abaug9
Abaug9
Ab7b9
Ab7b9
Ab7b9#5
Ab7b9#5
Ab7#9
Ab7#9
Ab11
Ab11
Ab9#11
Ab9#11
Ab13
Ab13
Ab13b9
Ab13b9
Ab13b5b9
Ab13b5b9
Abb13b9
Abb13b9
Abb13#9
Abb13#9
Abmaj7
Abmaj7
Abmaj7b5
Abmaj7b5
Abmaj7#5
Abmaj7#5
Abmaj9
Abmaj9
Abmaj11
Abmaj11
Abmaj13
Abmaj13
Abm6
Abm6
Abm7
Abm7
Abm7b5
Abm7b5
Abm9
Abm9
Abm69
Abm69
Abm9b5
Abm9b5
Abm11
Abm11
Abmmaj7
Abmmaj7
Abmmaj7b5
Abmmaj7b5
Abmmaj9
Abmmaj9
Abmmaj11
Abmmaj11
Abadd9
Abadd9
Abmadd9
Abmadd9
Bmajor
Bmajor
Bminor
Bminor
Bdim
Bdim
Bdim7
Bdim7
Bsus2
Bsus2
Bsus4
Bsus4
B7sus4
B7sus4
Balt
Balt
Baug
Baug
B6
B6
B69
B69
B7
B7
B7b5
B7b5
Baug7
Baug7
B9
B9
B9b5
B9b5
Baug9
Baug9
B7b9
B7b9
B7b9#5
B7b9#5
B7#9
B7#9
B11
B11
B9#11
B9#11
B13
B13
B13b9
B13b9
B13b5b9
B13b5b9
Bb13b9
Bb13b9
Bb13#9
Bb13#9
Bmaj7
Bmaj7
Bmaj7b5
Bmaj7b5
Bmaj7#5
Bmaj7#5
Bmaj9
Bmaj9
Bmaj11
Bmaj11
Bmaj13
Bmaj13
Bm6
Bm6
Bm7
Bm7
Bm7b5
Bm7b5
Bm9
Bm9
Bm69
Bm69
Bm9b5
Bm9b5
Bm11
Bm11
Bmmaj7
Bmmaj7
Bmmaj7b5
Bmmaj7b5
Bmmaj9
Bmmaj9
Bmmaj11
Bmmaj11
Badd9
Badd9
Bmadd9
Bmadd9
Bbmajor
Bbmajor
Bbminor
Bbminor
Bbdim
Bbdim
Bbdim7
Bbdim7
Bbsus2
Bbsus2
Bbsus4
Bbsus4
Bb7sus4
Bb7sus4
Bbalt
Bbalt
Bbaug
Bbaug
Bb6
Bb6
Bb69
Bb69
Bb7
Bb7
Bb7b5
Bb7b5
Bbaug7
Bbaug7
Bb9
Bb9
Bb9b5
Bb9b5
Bbaug9
Bbaug9
Bb7b9
Bb7b9
Bb7b9#5
Bb7b9#5
Bb7#9
Bb7#9
Bb11
Bb11
Bb9#11
Bb9#11
Bb13
Bb13
Bb13b9
Bb13b9
Bb13b5b9
Bb13b5b9
Bbb13b9
Bbb13b9
Bbb13#9
Bbb13#9
Bbmaj7
Bbmaj7
Bbmaj7b5
Bbmaj7b5
Bbmaj7#5
Bbmaj7#5
Bbmaj9
Bbmaj9
Bbmaj11
Bbmaj11
Bbmaj13
Bbmaj13
Bbm6
Bbm6
Bbm7
Bbm7
Bbm7b5
Bbm7b5
Bbm9
Bbm9
Bbm69
Bbm69
Bbm9b5
Bbm9b5
Bbm11
Bbm11
Bbmmaj7
Bbmmaj7
Bbmmaj7b5
Bbmmaj7b5
Bbmmaj9
Bbmmaj9
Bbmmaj11
Bbmmaj11
Bbadd9
Bbadd9
Bbmadd9
Bbmadd9
Cmajor
Cmajor
Cminor
Cminor
Cdim
Cdim
Cdim7
Cdim7
Csus2
Csus2
Csus4
Csus4
C7sus4
C7sus4
Calt
Calt
Caug
Caug
C6
C6
C69
C69
C7
C7
C7b5
C7b5
Caug7
Caug7
C9
C9
C9b5
C9b5
Caug9
Caug9
C7b9
C7b9
C7b9#5
C7b9#5
C7#9
C7#9
C11
C11
C9#11
C9#11
C13
C13
C13b9
C13b9
C13b5b9
C13b5b9
Cb13b9
Cb13b9
Cb13#9
Cb13#9
Cmaj7
Cmaj7
Cmaj7b5
Cmaj7b5
Cmaj7#5
Cmaj7#5
Cmaj9
Cmaj9
Cmaj11
Cmaj11
Cmaj13
Cmaj13
Cm6
Cm6
Cm7
Cm7
Cm7b5
Cm7b5
Cm9
Cm9
Cm69
Cm69
Cm9b5
Cm9b5
Cm11
Cm11
Cmmaj7
Cmmaj7
Cmmaj7b5
Cmmaj7b5
Cmmaj9
Cmmaj9
Cmmaj11
Cmmaj11
Cadd9
Cadd9
Cmadd9
Cmadd9
Dmajor
Dmajor
Dminor
Dminor
Ddim
Ddim
Ddim7
Ddim7
Dsus2
Dsus2
Dsus4
Dsus4
D7sus4
D7sus4
Dalt
Dalt
Daug
Daug
D6
D6
D69
D69
D7
D7
D7b5
D7b5
Daug7
Daug7
D9
D9
D9b5
D9b5
Daug9
Daug9
D7b9
D7b9
D7b9#5
D7b9#5
D7#9
D7#9
D11
D11
D9#11
D9#11
D13
D13
D13b9
D13b9
D13b5b9
D13b5b9
Db13b9
Db13b9
Db13#9
Db13#9
Dmaj7
Dmaj7
Dmaj7b5
Dmaj7b5
Dmaj7#5
Dmaj7#5
Dmaj9
Dmaj9
Dmaj11
Dmaj11
Dmaj13
Dmaj13
Dm6
Dm6
Dm7
Dm7
Dm7b5
Dm7b5
Dm9
Dm9
Dm69
Dm69
Dm9b5
Dm9b5
Dm11
Dm11
Dmmaj7
Dmmaj7
Dmmaj7b5
Dmmaj7b5
Dmmaj9
Dmmaj9
Dmmaj11
Dmmaj11
Dadd9
Dadd9
Dmadd9
Dmadd9
Dbmajor
Dbmajor
Dbminor
Dbminor
Dbdim
Dbdim
Dbdim7
Dbdim7
Dbsus2
Dbsus2
Dbsus4
Dbsus4
Db7sus4
Db7sus4
Dbalt
Dbalt
Dbaug
Dbaug
Db6
Db6
Db69
Db69
Db7
Db7
Db7b5
Db7b5
Dbaug7
Dbaug7
Db9
Db9
Db9b5
Db9b5
Dbaug9
Dbaug9
Db7b9
Db7b9
Db7b9#5
Db7b9#5
Db7#9
Db7#9
Db11
Db11
Db9#11
Db9#11
Db13
Db13
Db13b9
Db13b9
Db13b5b9
Db13b5b9
Dbb13b9
Dbb13b9
Dbb13#9
Dbb13#9
Dbmaj7
Dbmaj7
Dbmaj7b5
Dbmaj7b5
Dbmaj7#5
Dbmaj7#5
Dbmaj9
Dbmaj9
Dbmaj11
Dbmaj11
Dbmaj13
Dbmaj13
Dbm6
Dbm6
Dbm7
Dbm7
Dbm7b5
Dbm7b5
Dbm9
Dbm9
Dbm69
Dbm69
Dbm9b5
Dbm9b5
Dbm11
Dbm11
Dbmmaj7
Dbmmaj7
Dbmmaj7b5
Dbmmaj7b5
Dbmmaj9
Dbmmaj9
Dbmmaj11
Dbmmaj11
Dbadd9
Dbadd9
Dbmadd9
Dbmadd9
Emajor
Emajor
Eminor
Eminor
Edim
Edim
Edim7
Edim7
Esus2
Esus2
Esus4
Esus4
E7sus4
E7sus4
Ealt
Ealt
Eaug
Eaug
E6
E6
E69
E69
E7
E7
E7b5
E7b5
Eaug7
Eaug7
E9
E9
E9b5
E9b5
Eaug9
Eaug9
E7b9
E7b9
E7b9#5
E7b9#5
E7#9
E7#9
E11
E11
E9#11
E9#11
E13
E13
E13b9
E13b9
E13b5b9
E13b5b9
Eb13b9
Eb13b9
Eb13#9
Eb13#9
Emaj7
Emaj7
Emaj7b5
Emaj7b5
Emaj7#5
Emaj7#5
Emaj9
Emaj9
Emaj11
Emaj11
Emaj13
Emaj13
Em6
Em6
Em7
Em7
Em7b5
Em7b5
Em9
Em9
Em69
Em69
Em9b5
Em9b5
Em11
Em11
Emmaj7
Emmaj7
Emmaj7b5
Emmaj7b5
Emmaj9
Emmaj9
Emmaj11
Emmaj11
Eadd9
Eadd9
Emadd9
Emadd9
Ebmajor
Ebmajor
Ebminor
Ebminor
Ebdim
Ebdim
Ebdim7
Ebdim7
Ebsus2
Ebsus2
Ebsus4
Ebsus4
Eb7sus4
Eb7sus4
Ebalt
Ebalt
Ebaug
Ebaug
Eb6
Eb6
Eb69
Eb69
Eb7
Eb7
Eb7b5
Eb7b5
Ebaug7
Ebaug7
Eb9
Eb9
Eb9b5
Eb9b5
Ebaug9
Ebaug9
Eb7b9
Eb7b9
Eb7b9#5
Eb7b9#5
Eb7#9
Eb7#9
Eb11
Eb11
Eb9#11
Eb9#11
Eb13
Eb13
Eb13b9
Eb13b9
Eb13b5b9
Eb13b5b9
Ebb13b9
Ebb13b9
Ebb13#9
Ebb13#9
Ebmaj7
Ebmaj7
Ebmaj7b5
Ebmaj7b5
Ebmaj7#5
Ebmaj7#5
Ebmaj9
Ebmaj9
Ebmaj11
Ebmaj11
Ebmaj13
Ebmaj13
Ebm6
Ebm6
Ebm7
Ebm7
Ebm7b5
Ebm7b5
Ebm9
Ebm9
Ebm69
Ebm69
Ebm9b5
Ebm9b5
Ebm11
Ebm11
Ebmmaj7
Ebmmaj7
Ebmmaj7b5
Ebmmaj7b5
Ebmmaj9
Ebmmaj9
Ebmmaj11
Ebmmaj11
Ebadd9
Ebadd9
Ebmadd9
Ebmadd9
Fmajor
Fmajor
Fminor
Fminor
Fdim
Fdim
Fdim7
Fdim7
Fsus2
Fsus2
Fsus4
Fsus4
F7sus4
F7sus4
Falt
Falt
Faug
Faug
F6
F6
F69
F69
F7
F7
F7b5
F7b5
Faug7
Faug7
F9
F9
F9b5
F9b5
Faug9
Faug9
F7b9
F7b9
F7b9#5
F7b9#5
F7#9
F7#9
F11
F11
F9#11
F9#11
F13
F13
F13b9
F13b9
F13b5b9
F13b5b9
Fb13b9
Fb13b9
Fb13#9
Fb13#9
Fmaj7
Fmaj7
Fmaj7b5
Fmaj7b5
Fmaj7#5
Fmaj7#5
Fmaj9
Fmaj9
Fmaj11
Fmaj11
Fmaj13
Fmaj13
Fm6
Fm6
Fm7
Fm7
Fm7b5
Fm7b5
Fm9
Fm9
Fm69
Fm69
Fm9b5
Fm9b5
Fm11
Fm11
Fmmaj7
Fmmaj7
Fmmaj7b5
Fmmaj7b5
Fmmaj9
Fmmaj9
Fmmaj11
Fmmaj11
Fadd9
Fadd9
Fmadd9
Fmadd9
Gmajor
Gmajor
Gminor
Gminor
Gdim
Gdim
Gdim7
Gdim7
Gsus2
Gsus2
Gsus4
Gsus4
G7sus4
G7sus4
Galt
Galt
Gaug
Gaug
G6
G6
G69
G69
G7
G7
G7b5
G7b5
Gaug7
Gaug7
G9
G9
G9b5
G9b5
Gaug9
Gaug9
G7b9
G7b9
G7b9#5
G7b9#5
G7#9
G7#9
G11
G11
G9#11
G9#11
G13
G13
G13b9
G13b9
G13b5b9
G13b5b9
Gb13b9
Gb13b9
Gb13#9
Gb13#9
Gmaj7
Gmaj7
Gmaj7b5
Gmaj7b5
Gmaj7#5
Gmaj7#5
Gmaj9
Gmaj9
Gmaj11
Gmaj11
Gmaj13
Gmaj13
Gm6
Gm6
Gm7
Gm7
Gm7b5
Gm7b5
Gm9
Gm9
Gm69
Gm69
Gm9b5
Gm9b5
Gm11
Gm11
Gmmaj7
Gmmaj7
Gmmaj7b5
Gmmaj7b5
Gmmaj9
Gmmaj9
Gmmaj11
Gmmaj11
Gadd9
Gadd9
Gmadd9
Gmadd9
Gbmajor
Gbmajor
Gbminor
Gbminor
Gbdim
Gbdim
Gbdim7
Gbdim7
Gbsus2
Gbsus2
Gbsus4
Gbsus4
Gb7sus4
Gb7sus4
Gbalt
Gbalt
Gbaug
Gbaug
Gb6
Gb6
Gb69
Gb69
Gb7
Gb7
Gb7b5
Gb7b5
Gbaug7
Gbaug7
Gb9
Gb9
Gb9b5
Gb9b5
Gbaug9
Gbaug9
Gb7b9
Gb7b9
Gb7b9#5
Gb7b9#5
Gb7#9
Gb7#9
Gb11
Gb11
Gb9#11
Gb9#11
Gb13
Gb13
Gb13b9
Gb13b9
Gb13b5b9
Gb13b5b9
Gbb13b9
Gbb13b9
Gbb13#9
Gbb13#9
Gbmaj7
Gbmaj7
Gbmaj7b5
Gbmaj7b5
Gbmaj7#5
Gbmaj7#5
Gbmaj9
Gbmaj9
Gbmaj11
Gbmaj11
Gbmaj13
Gbmaj13
Gbm6
Gbm6
Gbm7
Gbm7
Gbm7b5
Gbm7b5
Gbm9
Gbm9
Gbm69
Gbm69
Gbm9b5
Gbm9b5
Gbm11
Gbm11
Gbmmaj7
Gbmmaj7
Gbmmaj7b5
Gbmmaj7b5
Gbmmaj9
Gbmmaj9
Gbmmaj11
Gbmmaj11
Gbadd9
Gbadd9
Gbmadd9
Gbmadd9