คอร์ดกีต้าร์และคอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด Amaj7#5

Guitar Ukulele
All C Db D Eb E F Gb G Ab A Bb B
Amaj7#5
Amaj7#5 (V.1)
Amaj7#5
Amaj7#5 (V.2)
Amaj7#5
Amaj7#5 (V.3)
Amaj7#5
Amaj7#5 (V.4)
 
Suffixes:
 
คลิกที่กีต้าร์เพื่อดูคอร์ด หรือคลิกดู (Fretboard)