ดูคอร์ดบน Fretboard

Guitar
All C C# D Eb E F F# G Ab A Bb B
Ukulele
All C Db D Eb E F Gb G Ab A Bb B