How to die cut your name sticker.

ใน EP3. นี้ จะมาต่อกันในส่วนของการพิมพ์สติ๊กเกอร์ การตัดสติ๊กเกอร์ออกมาเป็นแผ่น ขนาด A5 หรือเท่ากับขนาดกระดาษ A4 แบ่งครึ่งนั่นเองค่ะ

อุปกรณ์สำหรับการพิมพ์และการตัดสติ๊กเกอร์มีดังนี้นะคะ

1. เครื่องพิมพ์สี Inkjet หรือ Laser ก็ได้ค่ะ แต่ขอเป็นสามารถพิมพ์สีได้นะคะ และยิ่งถ้าเป็นน้ำหมึกกันน้ำได้จะดีมากเลยค่ะ เพราะจะทำน้ำหมึกติดแน่นคงทนมากขึ้น .. (ตัวอย่างนี้ใช้เครื่องพิมพ์ Epson  L3256 เป็นเครื่องพิมพ์ inkjet หมึกไม่กันน้ำค่ะ
2. กระดาษสติ๊กเกอร์สำหรับพิมพ์ inkjet จะใช้เป็นกระดาษสติ๊กเกอร์แบบมันวาว หรือแบบด้านก็ได้ค่ะ
3. เครื่องเคลือบเย็น สำหรับเคลือบสติ๊กเกอร์ใสกันน้ำ
4. กระดาษสติ๊กเกอร์ใสสำหรับเคลือบหลังจากพิมพ์ป้ายชื่อลงในกระดาษสติ๊กเกอร์แล้ว
5. เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ .. (ตัวอย่างใช้เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ รุ่น Portrait 2 ค่ะ)
6. โปรแกรมตัดสติ๊กเกอร์ Silhouette Studio สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ในเว็บไซต์  
https://www.silhouetteamerica.com/software

จาก EP.2 เมื่อเราออกแบบสติ๊กเกอร์แบบแผ่นขนาด A5 ได้แล้ว Save เป็นไฟล์ .PNG จากนั้นเราจะมา Die cut กันค่ะ

1. เปิดโปรแกรม Silhouette Studio ขึ้นมา อันนี้กรณีใช้เครื่องตัดสติ๊กเกอร์กับเครื่อง Portrait หรือ Cameo รุ่นอื่นๆ นะคะ จะมีโปรแกรมสำหรับออกแบบจัดวางและตัดสติ๊เกอร์มาให้ด้วยค่ะ เราก็จะไปพิมพ์สีลงกระดาษสติ๊กเกอร์ด้วยโปรแกรมนี้ก่อนค่ะ

2. ที่แท็บ Design ตั้งค่าเครืองตัดเป็น Auto, Cutting Mat เลือก Auto เนื่องจากเราจะใช้แผ่นรองตัดด้วย และเลือกขนาดกระดาษ

3. เลือกไปที่การตั้งค่าขอบกระดาษ เลือกเปิดสัญลักษณ์ขอบกระดาษ และลดขนาดขอบกระดาษที่ Position ในตัวอย่างกำหนดเป็น 10 mm.

4. เปิดไฟล์รูปมาวางบนหน้ากระดาษที่สร้างไว้ และสร้างรูปสี่เหลี่ยม เปลี่ยนสีเส้นเป็นสีฟ้า และสร้างเป็นขอบกระดาษเพื่อจะให้เครื่องตัดเป็นแผ่น 

5. ไปที่สัญลักษณ์เครื่องพิมพ์ เพื่อพิมพ์ภาพออกทางเครื่องพิมพ์ ใส่กระดาษสติ๊กเกอร์เตรียมไว้ ซึ่งก่อนพิมพ์จะ Preview ให้ดูก่อน

6. พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ โดยก่อนพิมพ์ให้ไปกำหนดประเภทกระดาษให้ตรงกับที่เราใช้ด้วย ว่าเป็นกระดาษแบบด้าน หรือแบบมันวาว ซึ่งการเลือกใช้กระดาษในการพิมพ์ควรให้สอดคล้องกับเครื่องพิมพ์ของเราว่าเป็น inkjet หรือเครื่องพิมพ์แบบ laser

7. หลังจากพิมพ์ออกทางกระสติ๊กเกอร์แล้ว หากเราต้องการให้สติ๊กเกอร์ไม่ลอก สามารถโดนน้ำได้ และสีคงทน อาจนำไปเข้าเครื่องเคลือบเอกสารก่อน โดยในที่นี้ จะใช้สติ๊กเกอร์ใสสำหรับเคลือบ และเครื่องเคลือบจะเลือกเป็นการเคลือบเย็น 

8. กลับไปที่โปรแกรม Silhouette อีกครั้ง ไปที่แท็บ SEND และเลือกแท็บ line เพื่อกำหนดค่าการตัดของแต่ละสี 
     – เส้นสีแดง คือส่วนที่เราจะตัดแบบไม่ขาด เป็นการตัด 50% 
     – เส้นสีฟ้า คือส่วนที่จะตัดให้ขาด เพื่อให้ตัดกระดาษออกเป็นแผ่น ซึ่งต้องกำหนดค่าประเภทกระดาษที่จะตัด กำหนดขนาดเข็ม ความแรง และความเร็ว ในการตัด ไม่เท่ากัน ถ้าเป็นการตัดขาด ต้องกำหนดขนาดเข็มให้สูงขึ้น 

9. นำสติ๊กเกอร์แผ่นที่เราเคลือบแล้วติดบนแผ่นรองตัด และโหลดเข้าเครื่องตัดเพื่อเตรียมไว้ จากนั้นกด Send เพื่อส่งข้อมูลมาที่เครื่องตัด เครื่องจะทำการตัดสติ๊กเกอร์จนเสร็จ