How to make a brush stamp with Procreate.

ใน Procreate เวลาเราจะวาดภาพ เราสามารถเลือกแปรงวาดภาพได้หลายรูปแบบ ทั้งที่โปรแกรมมีไว้ให้แล้ว และเราสามารถนำเข้าบรัชจากภายนอกมาใช้ได้ด้วย … แต่ใน EP นี้ จะแสดงการสร้างบรัชมาใช้เอง เราสามารถสร้างเป็นบรัชชื่อเราเอง บรัชโลโก้ บรัชรูปวาดต่างๆ ก็ได้

ตัวอย่างนี้จะสร้างเป็นบรัชชื่อของตัวเองให้ดูกันค่ะ 

1. เริ่มจากสร้างงานที่เราจะนำมาเป็นหัวบรัช โดยทำเป็นลายเส้นไม่ต้องใส่สีนะคะ 
      – ใช้ 3 นิ้ว ลากบนหน้าจอลงมา จะขึ้นคำสั่งมาให้เลือก ให้เลือก Copy All ค่ะ
2. เลือกที่บรัช แล้วกดเครื่องหมายบวก ที่ Brush Library เพื่อเป็นการสร้างชื่อบรัชใหม่ของเรา ในที่นี้ จะตั้งชื่อว่า JumpBrush สามารถเปลี่ยนชื่อ ลบ แชร์ หรือทำซ้ำได้นะคะ โดยกดที่ชื่อบรัชนั้นแล้วเลือกตามคำสั่งได้เลยค่ะ

3. เมื่อเราได้ชื่อบรัชของเราแล้ว ต่อไปก็จะสร้างบรัชชนิดต่างๆ ให้อยู่ในชื่อบรัชอีกที เปรียบเสมือนเป็นที่เก็บบรัชที่จะสร้างใหม่
      – กดที่บรัช และกดที่ชื่อบรัช JumpBrush หลัก 
      – กดเครื่องหมายบวก เพื่อสร้างบรัชในชื่อนี้

4. จะเข้ามาสู่หน้าต่าง Brush Studio เพื่อเซตค่าของบรัช 
      – Stroke path — > เซตค่า Spacing คือค่าความห่างของบรับเวลาระบาย 

5. ค่า Shape คือรูปร่างของบรัชของเรา หรือรูปที่เรา Copy All มาเมื่อกี้นี้เอง เลือกไปที่ Edit

6. เมื่อกด Edit แล้ว จะมาสู่หน้า Shape Editor ให้กดที่ Import แล้วเลือก Paste

7. รูปภาพงานที่เรา Copy All มาจะถูกนำเข้ามาสู่ Shape Editor 

8. เราต้องเปลี่ยนภาพเป็นลายเส้น โดยใช้ 2 นิ้วกดไปที่หน้าจอ รูปลายเส้นจะเปลี่ยนจากดำเป็นขาว 
    ในขั้นตอนนี้ ให้นึกภาพเป็นเหมือนเวลาเราใช้ตัวปั๊มหมึก จะมีแต่ลายเส้น ซึ่งสามารถเปลี่ยนสีได้

9. เมื่อเราได้รูปร่างของบรัชแล้ว โดยปกติความจางของบรัชจะขึ้นกับค่า Opacity คือ ถ้าเราลงน้ำหนักมือเบาๆ เวลาลงบรัชก็จะได้รูปบางๆ แต่ถ้าเราลงน้ำหนักมือหนัก ภาพที่ได้จากบรัชก็เป็นตัวสีเข้ม 
      – เราต้องการให้ความเข้มจาง ไม่ขึ้นกับน้ำหนักมือ คือจะให้ชัด สีเข้มตลอด ให้กำหนดค่าโดยไปที่ Apple Pencil แล้วเลือกค่า Opacity เป็น 0

10. ไปที่ Properties
        – กำหนดค่า Maximum size คือค่าขนาดใหญ่สุดของหัวบรัช
        – และค่า Minimum size เป็นขนาดเล็กสุดของหัวบรัช 
        – Preview size เป็นขนาดของภาพหัวบรัชที่โชว์เวลาเราเลือกดูบรัช สามารถมาปรับได้ทีหลังเพื่อให้พอดีกับที่แสดงเวลาเราเลือกบรัช

11. เราจะได้บรัชสแตมป์ที่เป็นชื่อเราแล้วค่ะ ซึ่งถ้าเรายังไม่ได้ตั้งชื่อจะเป็น Untitled Brush 

12. ไปที่ About this brush 
        – ตั้งชื่อบรัช (2)
        – ใส่ลายเซ็นของเราเพื่อระบุชื่อผู้สร้างบรัช
        – ถ้ามีภาพโลโก้ สามารถใส่ไปด้วยได้ค่ะ
        – กด Done

13. เวลาใช้งาน เราก็กด Duplicate จากชื่อบรัชเริ่มต้น ก็จะได้บรัชที่มีชื่อรันตัวเลขต่อเนื่องกันไป และมีการกำหนดค่าเหมือนกับต้นแบบทุกอย่าง เราสามารถไปเปลี่ยน Shape ให้เป็นรูปร่างอื่น และปรับค่าต่างๆ ได้ค่ะ