How to make sticker name sheet with Procreate.

How to การทำสติ๊กเกอร์ชื่อแบบที่เราทำเองได้ ไม่ต้องสั่งทำที่ร้าน มาแนะนำกันค่ะ ซึ่งถ้าต้องการเพิ่มความคงทนอาจจะใช้การเคลือบปิดด้วยก็ได้ค่ะ
อุปกรณ์ มีอะไรบ้าง??
1. โปรแกรม Procreate
2. โปรแกรม Photoshop
3. เครื่องพิมพ์สี Inkjet หรือ Laser ก็ได้ค่ะ แต่ขอเป็นสามารถพิมพ์สีได้นะคะ และยิ่งถ้าเป็นน้ำหมึกกันน้ำได้จะดีมากเลยค่ะ เพราะจะทำน้ำหมึกติดแน่นคงทนมากขึ้น .. (ตัวอย่างนี้ใช้เครื่องพิมพ์ Epson  L3256 เป็นเครื่องพิมพ์ inkjet หมึกไม่กันน้ำค่ะ
4. กระดาษสติ๊กเกอร์สำหรับพิมพ์ inkjet จะใช้เป็นกระดาษสติ๊กเกอร์แบบมันวาว หรือแบบด้านก็ได้ค่ะ
5. เครื่องเคลือบเย็น สำหรับเคลือบสติ๊กเกอร์ใสกันน้ำ
6. กระดาษสติ๊กเกอร์ใสสำหรับเคลือบหลังจากพิมพ์ป้ายชื่อลงในกระดาษสติ๊กเกอร์แล้ว
7. เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ .. (ตัวอย่างใช้เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ รุ่น Portrait 2 ค่ะ)
8. โปรแกรมตัดสติ๊กเกอร์ Silhouette Studio สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ในเว็บไซต์  
https://www.silhouetteamerica.com/software

มาดูขั้นตอนการออกแบบสติ๊กเกอร์กันนะคะ 

1. สร้าง Layout ของป้ายชื่อตามขนาดกระดาษที่ต้องการ  เช่น ขนาดกระดาษ A5 ต้องการให้มีป้ายชื่อขนาดใดบ้าง จากตัวอย่าง จะสร้างป้ายชื่อในกระดาษขนาด A5 ประกอบด้วย 3 ขนาด ได้แก่ 

(1) ขนาดเล็กสุด 3 x 1.1 cm. 
(2) ขนาดกลาง 4.6 x 1.1 cm.
(3) ขนาดใหญ่ 4.6 x 1.5 cm.

จัดเรียงป้ายชื่อให้เต็มแผ่น โดยเว้นขอบด้านข้างโดยรอบไว้ด้วย
Save Layout ที่ได้เป็น .PNG เพื่อนำไปใช้ในการวางภาพต่อไป

2. สร้าง Canvas ใหม่ ตามขนาดป้ายชื่อในข้อ 1. ให้ครบทุกขนาด

3. วาดภาพ และใส่ชื่อลงใน Canvas ที่สร้างขึ้น โดยภาพที่วาดใช้ลายเส้นใหญ่ และรายละเอียดไม่เยอะ เนื่องจากขนาดป้ายชื่อที่มีขนาดเล็ก จะมองเห็นรายละเอียดได้ไม่ชัดเจน ส่วนขนาดตัวอักษรที่พิมพ์ชื่อนั้น ควรมีขนาดไม่บางเกินไปและใช้ตัวหนา ตัวใหญ่ ให้เหมาะสมกับขนาดของป้ายชื่อ 

วาดป้ายชื่อให้ครบทุกขนาด

4. หลังจากที่วาดรูป พิมพ์ชื่อเรียบร้อยแล้ว จะ Save เป็นภาพ .PNG หรือจะ Save เป็น .PSD เพื่อนำไปปรับขนาดองค์ประกอบใน Photoshop ด้วยก็ได้

5. สร้าง Canvas ใหม่ ตามขนาดกระดาษที่ตั้งไว้ และ Import ไฟล์ภาพ Layout ที่ Save ไว้เข้ามาใน Canvas 

ปรับค่าความเข้ม (Opacity) ของ Layer ที่วาง Layout ให้จางลง 

6. Import ไฟล์ภาพป้ายชื่อขนาดต่างๆ เข้ามา และให้อยู่ด้านบน Layer ของ Layout ทำการ Duplicate ป้ายชื่อต่างๆ และจัดวางตาม Layout จนครบทุกป้าย

Save เป็นภาพ .PNG โดยทำเป็นพื้นหลังโปร่งใส ก็จะได้การออกแบบสติ๊กเกอร์ชีทตามขนาดที่ต้องการ เพื่อนำไปพิมพ์และเข้าเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ต่อไป 

ในตอนต่อไป จะพาไปดูการพิมพ์และการเคลือบ และตัดออกมาเป็นตัวสติ๊กเกอร์นะคะ รอติดตามกันค่าาาา ^^