รวมคอร์ดกีต้าร์และคอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด A

Guitar Ukulele
All C C# D Eb E F F# G Ab A Bb B
Amajor
Amajor
Aminor
Aminor
Adim
Adim
Adim7
Adim7
Asus2
Asus2
Asus4
Asus4
A7sus4
A7sus4
Aalt
Aalt
Aaug
Aaug
A6
A6
A69
A69
A7
A7
A7b5
A7b5
Aaug7
Aaug7
A9
A9
A9b5
A9b5
Aaug9
Aaug9
A7b9
A7b9
A7#9
A7#9
A11
A11
A9#11
A9#11
A13
A13
Amaj7
Amaj7
Amaj7b5
Amaj7b5
Amaj7#5
Amaj7#5
Amaj9
Amaj9
Amaj11
Amaj11
Amaj13
Amaj13
Am6
Am6
Am7
Am7
Am7b5
Am7b5
Am9
Am9
Am69
Am69
Am11
Am11
Ammaj7
Ammaj7
Ammaj7b5
Ammaj7b5
Ammaj9
Ammaj9
Ammaj11
Ammaj11
Aadd9
Aadd9
Amadd9
Amadd9
A/C#
A/C#
A/E
A/E
A/F
A/F
A/F#
A/F#
A/G
A/G
A/G#
A/G#
Am/C
Am/C
Am/E
Am/E
Am/F
Am/F
Am/F#
Am/F#
Am/G
Am/G
Am/G#
Am/G#