รวมคอร์ดกีต้าร์และคอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด F

Guitar Ukulele
All C C# D Eb E F F# G Ab A Bb B
Fmajor
Fmajor
Fminor
Fminor
Fdim
Fdim
Fdim7
Fdim7
Fsus2
Fsus2
Fsus4
Fsus4
F7sus4
F7sus4
Falt
Falt
Faug
Faug
F6
F6
F69
F69
F7
F7
F7b5
F7b5
Faug7
Faug7
F9
F9
F9b5
F9b5
Faug9
Faug9
F7b9
F7b9
F7#9
F7#9
F11
F11
F9#11
F9#11
F13
F13
Fmaj7
Fmaj7
Fmaj7b5
Fmaj7b5
Fmaj7#5
Fmaj7#5
Fmaj9
Fmaj9
Fmaj11
Fmaj11
Fmaj13
Fmaj13
Fm6
Fm6
Fm7
Fm7
Fm7b5
Fm7b5
Fm9
Fm9
Fm69
Fm69
Fm11
Fm11
Fmmaj7
Fmmaj7
Fmmaj7b5
Fmmaj7b5
Fmmaj9
Fmmaj9
Fmmaj11
Fmmaj11
Fadd9
Fadd9
Fmadd9
Fmadd9
F/C
F/C
F/D
F/D
F/D#
F/D#
F/E
F/E
F/G
F/G
F/A
F/A
Fm/C
Fm/C