รวมคอร์ดกีต้าร์และคอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด Eb

Guitar Ukulele
All C C# D Eb E F F# G Ab A Bb B
Ebmajor
Ebmajor
Ebminor
Ebminor
Ebdim
Ebdim
Ebdim7
Ebdim7
Ebsus2
Ebsus2
Ebsus4
Ebsus4
Eb7sus4
Eb7sus4
Ebalt
Ebalt
Ebaug
Ebaug
Eb6
Eb6
Eb69
Eb69
Eb7
Eb7
Eb7b5
Eb7b5
Ebaug7
Ebaug7
Eb9
Eb9
Eb9b5
Eb9b5
Ebaug9
Ebaug9
Eb7b9
Eb7b9
Eb7#9
Eb7#9
Eb11
Eb11
Eb9#11
Eb9#11
Eb13
Eb13
Ebmaj7
Ebmaj7
Ebmaj7b5
Ebmaj7b5
Ebmaj7#5
Ebmaj7#5
Ebmaj9
Ebmaj9
Ebmaj11
Ebmaj11
Ebmaj13
Ebmaj13
Ebm6
Ebm6
Ebm7
Ebm7
Ebm7b5
Ebm7b5
Ebm9
Ebm9
Ebm69
Ebm69
Ebm11
Ebm11
Ebmmaj7
Ebmmaj7
Ebmmaj7b5
Ebmmaj7b5
Ebmmaj9
Ebmmaj9
Ebmmaj11
Ebmmaj11
Ebadd9
Ebadd9
Ebmadd9
Ebmadd9