รวมคอร์ดกีต้าร์และคอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด C#

Guitar Ukulele
All C C# D Eb E F F# G Ab A Bb B
C#major
C#major
C#minor
C#minor
C#dim
C#dim
C#dim7
C#dim7
C#sus2
C#sus2
C#sus4
C#sus4
C#7sus4
C#7sus4
C#alt
C#alt
C#aug
C#aug
C#6
C#6
C#69
C#69
C#7
C#7
C#7b5
C#7b5
C#aug7
C#aug7
C#9
C#9
C#9b5
C#9b5
C#aug9
C#aug9
C#7b9
C#7b9
C#7#9
C#7#9
C#11
C#11
C#9#11
C#9#11
C#13
C#13
C#maj7
C#maj7
C#maj7b5
C#maj7b5
C#maj7#5
C#maj7#5
C#maj9
C#maj9
C#maj11
C#maj11
C#maj13
C#maj13
C#m6
C#m6
C#m7
C#m7
C#m7b5
C#m7b5
C#m9
C#m9
C#m69
C#m69
C#m11
C#m11
C#mmaj7
C#mmaj7
C#mmaj7b5
C#mmaj7b5
C#mmaj9
C#mmaj9
C#mmaj11
C#mmaj11
C#add9
C#add9
C#madd9
C#madd9