รวมคอร์ดกีต้าร์และคอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด F#

Guitar Ukulele
All C C# D Eb E F F# G Ab A Bb B
F#major
F#major
F#minor
F#minor
F#dim
F#dim
F#dim7
F#dim7
F#sus2
F#sus2
F#sus4
F#sus4
F#7sus4
F#7sus4
F#alt
F#alt
F#aug
F#aug
F#6
F#6
F#69
F#69
F#7
F#7
F#7b5
F#7b5
F#aug7
F#aug7
F#9
F#9
F#9b5
F#9b5
F#aug9
F#aug9
F#7b9
F#7b9
F#7#9
F#7#9
F#11
F#11
F#9#11
F#9#11
F#13
F#13
F#maj7
F#maj7
F#maj7b5
F#maj7b5
F#maj7#5
F#maj7#5
F#maj9
F#maj9
F#maj11
F#maj11
F#maj13
F#maj13
F#m6
F#m6
F#m7
F#m7
F#m7b5
F#m7b5
F#m9
F#m9
F#m69
F#m69
F#m11
F#m11
F#mmaj7
F#mmaj7
F#mmaj7b5
F#mmaj7b5
F#mmaj9
F#mmaj9
F#mmaj11
F#mmaj11
F#add9
F#add9
F#madd9
F#madd9