รวมคอร์ดกีต้าร์และคอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด E

Guitar Ukulele
All C C# D Eb E F F# G Ab A Bb B
Emajor
Emajor
Eminor
Eminor
Edim
Edim
Edim7
Edim7
Esus2
Esus2
Esus4
Esus4
E7sus4
E7sus4
Ealt
Ealt
Eaug
Eaug
E6
E6
E69
E69
E7
E7
E7b5
E7b5
Eaug7
Eaug7
E9
E9
E9b5
E9b5
Eaug9
Eaug9
E7b9
E7b9
E7#9
E7#9
E11
E11
E9#11
E9#11
E13
E13
Emaj7
Emaj7
Emaj7b5
Emaj7b5
Emaj7#5
Emaj7#5
Emaj9
Emaj9
Emaj11
Emaj11
Emaj13
Emaj13
Em6
Em6
Em7
Em7
Em7b5
Em7b5
Em9
Em9
Em69
Em69
Em11
Em11
Emmaj7
Emmaj7
Emmaj7b5
Emmaj7b5
Emmaj9
Emmaj9
Emmaj11
Emmaj11
Eadd9
Eadd9
Emadd9
Emadd9
E/B
E/B
Em/B
Em/B
E/C#
E/C#
Em/C#
Em/C#
E/D
E/D
Em/D
Em/D
E/D#
E/D#
Em/D#
Em/D#
E/F
E/F
E/F#
E/F#
E/G
E/G
E/G#
E/G#
Em/F
Em/F
Em/F#
Em/F#
Em/G
Em/G
Em/G#
Em/G#