ไทย-ฝรั่งเศส ไทย-อิตาลี ไทย-ลาว ไทย-มาเลเซีย ไทย-สเปน ไทย-อังกฤษ มาเลเซีย-อังกฤษ ลาว-อังกฤษ ไทย-อังกฤษ-ไทย

ดิกชันนารี

ลาว-อังกฤษ

คำที่ คำศัพท์ (VOCABULARY)
  1 ມ້າ (mā)
  2 ອາຊີບ (āsīp)
  3 ອາຊີວະສຶກສາ (āsīwaseuksā)
  4 ອະດີດ (adīt)
  5 ອະດີດ- (adīt-)
  6 ມະຫາສະໝຸດໃຕ້ (Mahāsamut Tai)
  7 ອາຫານ ; ເຄື່ອງກິນ (āhān ; kheūang kin)
  8 ອາຫານເຊົ້າ (āhān sao)
  9 ອາຫານທ່ຽງ (āhān thīang)
  10 ອາຫານເຊົ້າ (āhān sao)
  11 ອາຫານທ່ຽງ (āhān thīang)
  12 ອາຫານທະເລ (āhān thalē)
  13 ອາຫານທ່ຽງ (āhān thīang)
  14 ອາຍນ້ຳ (āi nam)
  15 ອາຈານ (ājān)
  16 ອາຈານ (ājān)
  17 ອາຈານ (ājān)
  18 ອາກາດ (ākāt)
  19 ອາຄານ (ākhān)
  20 ອາຄະເນ (ākhanē)
  21 ອັກຄີໄພ (akkhīphai)
  22 ອາກອນ (ākøn)
  23 ອັກສອນ (aksøn)
  24 ອັກສອນລາວ (aksøn Lāo)
  25 ອັກສອນໂລມັງ (aksøn Lōmang)