ไทย-ฝรั่งเศส ไทย-อิตาลี ไทย-ลาว ไทย-มาเลเซีย ไทย-สเปน ไทย-อังกฤษ มาเลเซีย-อังกฤษ ลาว-อังกฤษ ไทย-อังกฤษ-ไทย

ดิกชันนารี

ไทย-ฝรั่งเศส

คำที่ คำศัพท์ (VOCABULARY)
  1 อา (ā)
  2 อา (ā)
  3 อ้า (ā)
  4 อบายมุข (abāiyamuk)
  5 อาบัติ (ābat)
  6 อาชา (āchā)
  7 อาชาไนย (āchānai)
  8 อาชีพ (āchīp)
  9 อาชีพหลัก (āchīp lak)
  10 อาชีวะ (āchīwa)
  11 อาชีวศึกษา (āchīwaseuksā)
  12 อดีต (adīt)
  13 อดีตนายก (adīt nāyok)
  14 อดีตสามี (adīt sāmī)
  15 อะดรีนาลีน (adrīnālīn)
  16 อาดูร (ādūn)
  17 แอร์ (aē)
  18 แอฟริกา (Aefrikā)
  19 แอฟริกาตะวันตก (Aefrikā Tawantok )
  20 แอก (aēk)
  21 แอล (Aēl = aēl = Aēo)
  22 แอมพลิจูด (aēmphlijūt)
  23 แอ่น (aen)
  24 แอนะล็อก (aēnalǿk)
  25 แอ่งน้ำ (aeng nām)