ไทย-ฝรั่งเศส ไทย-อิตาลี ไทย-ลาว ไทย-มาเลเซีย ไทย-สเปน ไทย-อังกฤษ มาเลเซีย-อังกฤษ ลาว-อังกฤษ ไทย-อังกฤษ-ไทย

ดิกชันนารี

ไทย-ลาว

คำที่ คำศัพท์ (VOCABULARY)
  1 อาชา (āchā)
  2 อาชีพ (āchīp)
  3 อาชีวศึกษา (āchīwaseuksā)
  4 อดีต (adīt)
  5 อดีต- (adīt-)
  6 แอนตาร์กติกา (Aēntātikā)
  7 อาหาร (āhān)
  8 อาหารเช้า (āhān chāo)
  9 อาหารกลางวัน (āhān klāngwan)
  10 อาหารมื้อเช้า (āhān meū chāo)
  11 อาหารมื้อกลางวัน (āhān meū klāngwan)
  12 อาหารทะเล (āhān thalē)
  13 อาหารเที่ยง (āhān thīeng)
  14 ไอน้ำ (ai nām)
  15 อาจารย์ (ājān)
  16 อาจารย์ (ājān)
  17 อาจารย์ (ājān)
  18 อากาศ (ākāt)
  19 อาคาร (ākhān)
  20 อาคเนย์ (ākhanē)
  21 อัคคีภัย (akkhīphai)
  22 อากร (ākøn)
  23 อักษร (aksøn)
  24 อักษรลาว (aksøn Lāo)
  25 อักษรโรมัน (aksøn Rōman)