ไทย-ฝรั่งเศส ไทย-อิตาลี ไทย-ลาว ไทย-มาเลเซีย ไทย-สเปน ไทย-อังกฤษ มาเลเซีย-อังกฤษ ลาว-อังกฤษ ไทย-อังกฤษ-ไทย

ดิกชันนารี

มาเลเซีย-อังกฤษ

คำที่ คำศัพท์ (VOCABULARY)
  1 Abidjan
  2 Aberdeen
  3 Abu Dhabi
  4 Abuja
  5 kuda
  6 Adidas [TM]
  7 mantan ; bekas
  8 mantan ; bekas
  9 Airbus [TM]
  10 Adelaide
  11 Afrika
  12 Afrika Utara
  13 Afrika Selatan
  14 Albania
  15 LG [TM]
  16 Algiers
  17 Algeria
  18 Angola
  19 Antigua dan Barbuda
  20 Apple [TM]
  21 epal
  22 epal merah
  23 epal hijau
  24 Addis Ababa
  25 Asmara