ไทย-ฝรั่งเศส ไทย-อิตาลี ไทย-ลาว ไทย-มาเลเซีย ไทย-สเปน ไทย-อังกฤษ มาเลเซีย-อังกฤษ ลาว-อังกฤษ ไทย-อังกฤษ-ไทย

ดิกชันนารี

ไทย-สเปน

คำที่ คำศัพท์ (VOCABULARY)
  1 อา (ā)
  2 อาบัติ (ābat)
  3 อาบีเลียนกรูป ; อาบีเลียนกรุป (ābīlīen krūp ; ābīlīen krup)
  4 อาบูดาบี (Abū Dābī)
  5 อาชา (āchā)
  6 อาชาไนย (āchānai)
  7 อาชีพ (āchīp)
  8 อาชีพ (āchīp)
  9 อาชีพนิยม (āchīp niyom)
  10 อาชีวศึกษา (āchīwaseuksā)
  11 อาดัมกับอีวา = อาดัมและอีวา (Ādam kap Īwā = Ādam lae Īwā)
  12 อะดีโนไวรัส (adīnōwairat)
  13 อดิเรก (adirēk)
  14 อดีต (adīt)
  15 อดีต- (adīt-)
  16 อดีตนายกรัฐมนตรี (adīt nāyok ratthamontrī)
  17 อดีตเมีย (adīt mīa)
  18 อดีตภรรยา (adīt phanrayā)
  19 อดีตประธานาธิบดี (adīt prathānāthibødī = adīt prathānāthipbødī)
  20 อดีตรัฐมนตรี (adīt ratthamontrī)
  21 อะดรีนาลีน (adrīnālīn)
  22 แอร์ (aē)
  23 แอเดียแบติก (aēdīabaētik)
  24 แอฟริกากลาง (Aefrikā Klāng)
  25 แอฟริกัน (Aefrikan)