ไทย-ฝรั่งเศส ไทย-อิตาลี ไทย-ลาว ไทย-มาเลเซีย ไทย-สเปน ไทย-อังกฤษ มาเลเซีย-อังกฤษ ลาว-อังกฤษ ไทย-อังกฤษ-ไทย

ดิกชันนารี

ไทย-มาเลเซีย

คำที่ คำศัพท์ (VOCABULARY)
  1 อาบิดจัน (Ābitjan)
  2 อเบอร์ดีน = แอเบอร์ดีน (Aboēdīn = Aēboēdīn)
  3 อาบูดาบี (Abū Dābī)
  4 อาบูจา (Ābūjā)
  5 อาชา (āchā)
  6 อาดิดาส (Ādidās)
  7 อดีต (adīt)
  8 อดีต- (adīt-)
  9 แอร์บัส (Aēbas)
  10 แอดิเลด (Aēdilēt)
  11 แอฟริกา (Aefrikā)
  12 แอฟริกาเหนือ (Aefrikā Neūa)
  13 แอฟริกาใต้ (Aefrikā Tāi)
  14 แอลเบเนีย (Aēlbēnīa = Aēnbēnīa)
  15 แอลจี (Aēl-Jī)
  16 แอลเจียร์ (Aēljīa)
  17 แอลจีเรีย (Aēljirīa = Aēnjirīa)
  18 แองโกลา (Aēngkōlā)
  19 แอนดิกาและบาร์บูดา (Aēntika lae Bābūdā)
  20 แอปเปิล = แอ๊ปเปิ้ล (Aeppoēl = Aeppoēn)
  21 แอปเปิล = แอปเปิ้ล (aeppoēn)
  22 แอปเปิลแดง (aeppoēn daēng)
  23 แอปเปิลเขียว (aeppoēn khīo)
  24 แอดดิสอาบาบา (Aetdit Ābābā)
  25 แอสมารา (Aētmārā)