ไทย-ฝรั่งเศส ไทย-อิตาลี ไทย-ลาว ไทย-มาเลเซีย ไทย-สเปน ไทย-อังกฤษ มาเลเซีย-อังกฤษ ลาว-อังกฤษ ไทย-อังกฤษ-ไทย

ดิกชันนารี

ไทย-อิตาลี

คำที่ คำศัพท์ (VOCABULARY)
  1 อาชีพ (āchīp)
  2 อาชีพ (āchīp)
  3 อดีต (adīt)
  4 อดีต (adīt)
  5 แอร์ (aē)
  6 แอร์โฮสเตส (aē-hōsatēt)
  7 แอกทิเนียม = แอ๊กทิเนี่ยม (aēkthinīem)
  8 แอลจี (Aēl-Jī)
  9 แอมป์ (aēm)
  10 แอลกอฮอล์ (aenkøhø = aelkøhø = aelkøhøl)
  11 แอนตาซิล (Aēntāsin)
  12 แอปเปิล = แอ๊ปเปิ้ล (Aeppoēl = Aeppoēn)
  13 แอปเปิล = แอปเปิ้ล (aeppoēn)
  14 แอปเปิลแดง (aeppoēn daēng)
  15 แอปเปิลเขียว (aeppoēn khīo)
  16 แอสไพริน = แอ๊สไพริน (aētphairin = aēsphairin)
  17 แอสทาทีน (aētthāthīn = aēsthāthīn)
  18 อาหาร (āhān)
  19 อาหารเช้า (āhān chāo)
  20 อาหารเอเชีย (āhān Ēchīa )
  21 อาหารฝรั่ง (āhān Farang)
  22 อาหารฝรั่งเศส (āhān Farangsēt)
  23 อาหารอินเดีย (āhān Indīa)
  24 อาหารอีสาน (āhān Īsān)
  25 อาหารอิตาลี ; อาหารอิตาเลียน (āhān Itālī ; āhān Itālīen)