ไทย-ฝรั่งเศส ไทย-อิตาลี ไทย-ลาว ไทย-มาเลเซีย ไทย-สเปน ไทย-อังกฤษ มาเลเซีย-อังกฤษ ลาว-อังกฤษ ไทย-อังกฤษ-ไทย

BACK

ดิกชันนารี

ไทย-ลาว

คำศัพท์ (VOCABULARY) ความหมาย (TRANSLATION)
อาจารย์  (ājān)  (English) ອາຈານ  (ājān)
PREVIOUS NEXT
 ฝึกจำคำศัพท์ด้วยคำถาม
 จงหาคำตอบที่ถูกต้องคำว่า " อาจารย์ " ตรงกับข้อใด ?
1. ອຳນາດອະທິປະໄຕ
2. ອາຈານ
3. ອັນນີ້
4. ອັດຕາເລັ່ງ

หมายเหตุ : ดูคำศัพท์คำว่า " อาจารย์ " ให้กดปุ่ม NEXT
คำศัพท์ (VOCABULARY)
อาคเนย์ (ākhanē)
อักษรโรมัน (aksøn Rōman)
อำนาจนิติบัญญัติ (amnāt nitibanyat)
อาณาจักรสุโขทัย (Ānājak Sukhōthai)
อนุบาล (anubān)
อะไร (arai)
อัตราการตาย (attrā kān tāi)
บัญชี (banchī)
บางรัก (Bāng Rak)
เบียร์ (bīa)
บูรพา (būraphā)
ชาวนา (chāo nā)
ชิดลม (Chitlom)
ด้านหน้า (dān nā)
ดี (dī)
ด้วย (dūay)
ฟางข้าว (fāng khāo)
เหตุฉุกเฉิน (hēt chukchoēn)
อีเมล ; อีเมล์ (īmēl ; īmē)
จังหวัดกาฬสินธุ์ ; จ.กาฬสินธุ์ (Jangwat Kālasin)
จังหวัดสกลนคร ; จ.สกลนคร (Jangwat Sakon Nakhøn)
จิตวิทยา (jittawitthayā = jitwitthayā)
การอธิบาย (kān athibāi)
การแสดง (kān sadaēng)
แข็ง (khaeng)
ข้าวจี่ (khāojī)
เขตราษฎร์บูรณะ (Khēt Rāt Būrana)
ขอบใจ (khøpjai)
แขวงอุดมไชย (Khwaēng Udomchai)
กลม (klom)