ไทย-ฝรั่งเศส ไทย-อิตาลี ไทย-ลาว ไทย-มาเลเซีย ไทย-สเปน ไทย-อังกฤษ มาเลเซีย-อังกฤษ ลาว-อังกฤษ ไทย-อังกฤษ-ไทย

BACK

ดิกชันนารี

ไทย-ลาว

คำศัพท์ (VOCABULARY) ความหมาย (TRANSLATION)
อดีต  (adīt)  (English) ອະດີດ  (adīt)
PREVIOUS NEXT
 ฝึกจำคำศัพท์ด้วยคำถาม
 จงหาคำตอบที่ถูกต้องคำว่า " อดีต- " ตรงกับข้อใด ?
1. ອານາຈັກ
2. ອາຈານ
3. ອະດີດ-
4. ອາຊີ

หมายเหตุ : ดูคำศัพท์คำว่า " อดีต- " ให้กดปุ่ม NEXT
คำศัพท์ (VOCABULARY)
อาหารเช้า (āhān chāo)
อาหารเที่ยง (āhān thīeng)
อาคเนย์ (ākhanē)
อำนาจอธิปไตย (amnāt athippatai = amnāt athipatai)
อาณาจักรล้านนา (Ānājak Lānnā)
อนุสาวรีย์ (anusāwarī)
อาสาสมัคร (āsāsamak)
อายุ (āyu)
บังคับ (bangkhap)
บันทึก (bantheuk)
บริษัท (børisat)
ใช่ไหม (chai mai)
ชื้น (cheūn)
ได้ไหม (dāi mai)
เดือนกรกฎาคม ; เดือนกรกฎา (deūoen karakadākhom = deūoen karakkadākhom ; deūoen karakadā)
โดยทั่วไป (dōi thūapai)
แฟน (faēn)
ห้ามสูบบุหรี่ (hām sūp burī)
หัวใจ (hūajai)
จังหวัดอำนาจเจริญ ; จ.อำนาจเจริญ (Jangwat Amnāt Jaroēn)
จังหวัดพิจิตร ; จ.พิจิตร (Jangwat Phijit)
เจ็บใจ (jepjai)
กาฬสินธุ์ (Kālasin)
การปฏิวัติ (kān patiwat)
เก็บรักษา (kep raksā)
ขั้นทดลอง (khan thotløng)
เขตลาดกระบัง (Khet Lāt Krabang)
ของมัน (khøng man)
แขวงบ่อแก้ว (Khwaēng Bøkaēo)
กินได้ (kin dāi)