รวมคอร์ดกีต้าร์และคอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด Bb

Guitar Ukulele
All C C# D Eb E F F# G Ab A Bb B
Bbmajor
Bbmajor
Bbminor
Bbminor
Bbdim
Bbdim
Bbdim7
Bbdim7
Bbsus2
Bbsus2
Bbsus4
Bbsus4
Bb7sus4
Bb7sus4
Bbalt
Bbalt
Bbaug
Bbaug
Bb6
Bb6
Bb69
Bb69
Bb7
Bb7
Bb7b5
Bb7b5
Bbaug7
Bbaug7
Bb9
Bb9
Bb9b5
Bb9b5
Bbaug9
Bbaug9
Bb7b9
Bb7b9
Bb7#9
Bb7#9
Bb11
Bb11
Bb9#11
Bb9#11
Bb13
Bb13
Bbmaj7
Bbmaj7
Bbmaj7b5
Bbmaj7b5
Bbmaj7#5
Bbmaj7#5
Bbmaj9
Bbmaj9
Bbmaj11
Bbmaj11
Bbmaj13
Bbmaj13
Bbm6
Bbm6
Bbm7
Bbm7
Bbm7b5
Bbm7b5
Bbm9
Bbm9
Bbm69
Bbm69
Bbm11
Bbm11
Bbmmaj7
Bbmmaj7
Bbmmaj7b5
Bbmmaj7b5
Bbmmaj9
Bbmmaj9
Bbmmaj11
Bbmmaj11
Bbadd9
Bbadd9
Bbmadd9
Bbmadd9