ไทย-ฝรั่งเศส ไทย-อิตาลี ไทย-ลาว ไทย-มาเลเซีย ไทย-สเปน ไทย-อังกฤษ มาเลเซีย-อังกฤษ ลาว-อังกฤษ ไทย-อังกฤษ-ไทย

BACK

ดิกชันนารี

ไทย-ลาว

คำศัพท์ (VOCABULARY) ความหมาย (TRANSLATION)
อาหารมื้อกลางวัน  (āhān meū klāngwan)  (English) ອາຫານທ່ຽງ  (āhān thīang)
PREVIOUS NEXT
 ฝึกจำคำศัพท์ด้วยคำถาม
 จงหาคำตอบที่ถูกต้องคำว่า " อาหารทะเล " ตรงกับข้อใด ?
1. ອັນດັບທີ່ ...
2. ອາຫານທະເລ
3. ອັກສອນລາວ
4. ອາຕົມ

หมายเหตุ : ดูคำศัพท์คำว่า " อาหารทะเล " ให้กดปุ่ม NEXT
คำศัพท์ (VOCABULARY)
อาจารย์ (ājān)
อาคเนย์ (ākhanē)
อเมริกาใต้ (Amērikā Tāi)
อำเภอเมือง (amphoē meūang)
อ้างอิง (āng-ing)
เอาออก (ao øk)
อาจจะ (āt ja)
ใบหน้า (bainā)
บางกอกน้อย (Bāngkøk Nøi)
เบื่อหน้า (beūa nā)
บุคคล (bukkhon)
ชนะ (chana)
ชี้หน้า (chī nā)
ด้าน (dān)
เดือนพฤศจิกายน ; เดือนพฤศจิกา (deūoen phreutsajikāyon ; deūoen phreutsajikā)
ดนตรี (dontrī)
ไฟไหม้ (fai mai)
หายาก (hā yāk)
หุง (hung)
จังหวัดเชียงใหม่ ; จ.เชียงใหม่ (Jangwat Chīeng Mai)
จังหวัดราชบุรี ; จ.ราชบุรี (Jangwat Rātchaburī)
เจตนา (jēttanā)
กัมพูชา (Kamphūchā)
การพิจารณา (kān phijāranā)
ฆ่า (khā)
ขาว (khāo)
เขตพญาไท (Khēt Phayā Thai)
คนลาว (khon Lāo)
แขวงลาว (khwaēng Lāo)
กลาง (klāng)