ไทย-ฝรั่งเศส ไทย-อิตาลี ไทย-ลาว ไทย-มาเลเซีย ไทย-สเปน ไทย-อังกฤษ มาเลเซีย-อังกฤษ ลาว-อังกฤษ ไทย-อังกฤษ-ไทย

BACK

ดิกชันนารี

ไทย-ลาว

คำศัพท์ (VOCABULARY) ความหมาย (TRANSLATION)
อาหารทะเล  (āhān thalē)  (English) ອາຫານທະເລ  (āhān thalē)
PREVIOUS NEXT
 ฝึกจำคำศัพท์ด้วยคำถาม
 จงหาคำตอบที่ถูกต้องคำว่า " อาหารเที่ยง " ตรงกับข้อใด ?
1. ອ້າງ
2. ອັດຕາ
3. ອາຫານທ່ຽງ
4. ອັກສອນໂລມັງ

หมายเหตุ : ดูคำศัพท์คำว่า " อาหารเที่ยง " ให้กดปุ่ม NEXT
คำศัพท์ (VOCABULARY)
อาจารย์ (ājān)
อัคคีภัย (akkhīphai)
อำนาจ (amnāt)
อัน (an)
อังกฤษ (Angkrit)
อ่าวไทย (Āo Thai)
อะตอม (atǿm)
บักเตรี ; แบคทีเรีย (baktērī ; baēkthīrīa)
บางกอกใหญ่ (Bāngkøk Yai)
เบื้องหน้า (beūang-nā)
บุคคลภายนอก (bukkhonphāinøk)
ช้าง (chāng)
ชิงช้า (chingchā)
ดั้งเดิม (dangdoēm)
เดือนพฤษภาคม ; เดือนพฤษภา (deūoen phreutsaphākhom ; deūoen phreutsaphā)
ดู (dū)
ฝัน (fan)
เฮลโหล (hēllō = hēnlō)
หุงข้าว (hung khāo)
จังหวัดเชียงราย ; จ.เชียงราย (Jangwat Chīeng Rāi)
จังหวัดระนอง ; จ.ระนอง (Jangwat Ranøng)
จีน (Jīn)
กัน (kan)
การพิมพ์ (kān phim)
ขบวนการ (khabūankān)
ข้าว (khāo)
เขตพระโขนง (Khēt Phra Khanōng)
ค้นพบ (khonphop)
แขวงหลวงพระบาง (Khwaēng Lūang Phrabāng)
กลางเมือง (klāngmeūang)