ไทย-ฝรั่งเศส ไทย-อิตาลี ไทย-ลาว ไทย-มาเลเซีย ไทย-สเปน ไทย-อังกฤษ มาเลเซีย-อังกฤษ ลาว-อังกฤษ ไทย-อังกฤษ-ไทย

BACK

ดิกชันนารี

ไทย-ลาว

คำศัพท์ (VOCABULARY) ความหมาย (TRANSLATION)
อัคคีภัย  (akkhīphai)  (English) ອັກຄີໄພ  (akkhīphai)
PREVIOUS NEXT
 ฝึกจำคำศัพท์ด้วยคำถาม
 จงหาคำตอบที่ถูกต้องคำว่า " อากร " ตรงกับข้อใด ?
1. ອາກອນ
2. ອະຍຸທະຍາ
3. ອຳນາດຕຸລາການ
4. ເອົາ

หมายเหตุ : ดูคำศัพท์คำว่า " อากร " ให้กดปุ่ม NEXT
คำศัพท์ (VOCABULARY)
อักษรโรมัน (aksøn Rōman)
อำนาจบริหาร (amnāt børihān)
อัน (an)
อ้าง (āng)
อ่าว (āo)
อธิบาย (athibāi)
อายุ (āyu)
บางกะปิ (Bāng Kapi)
บรรณาธิการ (bannāthikān)
บ ; บ่ (bø)
ช้า ๆ = ช้าๆ (chā-chā)
ชื่อ (cheū)
ชลบุรี (Chonburī)
ดาวพลูโต (Dāo Phlūtō)
ดีใจที่ได้พบคุณ (dījai thī dāi phop khun)
ดูหนัง (dū nang)
ฟิสิกส์ (fisik)
หีบเสียง (hīpsīeng)
อิทธิพล (itthiphon)
จังหวัดกระบี่ ; จ.กระบี่ (Jangwat Krabī)
จังหวัดศรีสะเกษ ; จ.ศรีสะเกษ (Jangwat Sīsakēt)
จอมทอง (Jøm Thøng)
การบริการ (kān børikān)
การสอน (kān søn)
ไข่ (khai)
เข้าร่วม (khao ruam)
เขตสาทร (Khēt Sāthøn)
โคราช (Khōrāt)
ความเชื่อมั่น (khwām cheūaman)
เกิด (koēt)