ไทย-ฝรั่งเศส ไทย-อิตาลี ไทย-ลาว ไทย-มาเลเซีย ไทย-สเปน ไทย-อังกฤษ มาเลเซีย-อังกฤษ ลาว-อังกฤษ ไทย-อังกฤษ-ไทย

BACK

ดิกชันนารี

ไทย-ลาว

คำศัพท์ (VOCABULARY) ความหมาย (TRANSLATION)
อากร  (ākøn)  (English) ອາກອນ  (ākøn)
PREVIOUS NEXT
 ฝึกจำคำศัพท์ด้วยคำถาม
 จงหาคำตอบที่ถูกต้องคำว่า " อักษร " ตรงกับข้อใด ?
1. ອຳເພີ
2. ເອົາ
3. ແບ່ງ
4. ອັກສອນ

หมายเหตุ : ดูคำศัพท์คำว่า " อักษร " ให้กดปุ่ม NEXT
คำศัพท์ (VOCABULARY)
อเมริกา (Amērikā)
อำนาจเจริญ (Amnāt Jaroēn)
อาณาจักร (ānājak)
อ้างอิง (āng-ing)
เอาใจใส่ (aojaisai)
อาทิตย์ (āthit)
อยุธยา (Ayutthayā)
บางแค (Bāng Khaē)
บ้านนอก (bānnøk)
บ่อ (bø)
ฉะเชิงเทรา (Chachoēngsao)
ชื่อ (cheū)
ชลประทาน (chonprathān = chonlaprathān)
ดาวพุธ (Dāo Phut)
ดิกชันนารี (dikchannārī)
ดุสิต (Dusit)
ฝน (fon)
หิว (hiū)
จะ (ja)
จังหวัดลำปาง ; จ.ลำปาง (Jangwat Lampāng)
จังหวัดสงขลา ; จ.สงขลา (Jangwat Songkhlā)
โจมตี (jōmtī)
การบริโภค (kān børiphōk)
การส่งออก (kān song øk)
ไข้ (khai)
ข่าวสาร (khāosān)
เขตสวนหลวง (Khēt Sūan Lūang)
ค.ศ. ... (Khø.Sø. …)
ความชื้น (khwāmcheūn)
เกิดขึ้น (koēt kheun)