คอร์ดกีต้าร์และคอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด Csus2

Guitar Ukulele
All C C# D Eb E F F# G Ab A Bb B
Csus2
Csus2 (V.1)
Csus2
Csus2 (V.2)
Csus2
Csus2 (V.3)
Csus2
Csus2 (V.4)
 
Suffixes:
 
คลิกที่กีต้าร์เพื่อดูคอร์ด หรือคลิกดู (Fretboard)